Instrukcja obsługi WEPAZAM

Aktualna wersja programu do pobrania: http://wepa.pl/hurtownie/do-pobrania/

Zamówienia jako 2 pliki  .pdf oraz .zw1 prosimy wysyłać na adres: zamowienia@wepa.pl

Po najechaniu myszką na np. przycisk i odczekaniu ok 2sekund winno sie wyświetlić okienko z pomocą dla danego elementu (np. przycisku, okna, tabeli)

Program WEPAZAM może być używany na 2 sposoby:

1. Wartości do tabeli są wpisywane z klawiatury – należy w prawym górnym rogu zaznaczyć opcję „WYŁĄCZ CECHY”
2. Wartości w tabeli są wybierane z rozwijalnej listy – opcja „WYŁĄCZ CECHY” pozostaje niezaznaczona

W 1-trybie  program działa jak zwykły arkusz kalkulacyjny typu Excel, wszystkie wartości należy wpisać z klawiatury a po wpisaniu można je kopiować z jednego wiersza do drugiego przy użyciu przycisków poniżej tabeli, można też podświetlony wiersz przesuwać w górę lub w dół poprzez kliknięcie na przyciski poniżej tabeli. W kolumnie cena netto cenę należy również wpisać z klawiatury (można używać prostych równań, np 30+15, w kolumnie wartość znajdzie się wynik pomnożony razy ilość)

W 2-trybie możemy konfigurować produkty Porta, Dre oraz Centurion z list wyboru które pojawią się w tabeli po wybraniu odpowiednich opcji w kolumnie Towar oraz Producent. Aktywne pola podświetlą się na jasno-niebiesko, należy w nie kliknąć i dokonać wyboru. Najlepiej jest wybierać idąc od lewej do prawej i  na samym końcu należy kliknąć na przycisk „Dodatkowe Opcje” znajdujący się nad tabelą po prawej stronie i dokonać wyboru wszystkich opcji. Po wybraniu wszystkich opcji w kolumnie Indeks Producenta nie powinno być ani jednego znaku „~” jeżeli produkt został prawidłowo skonfigurowany po kliknięciu przycisku „POBIERZ CENĘ” w kolumnie Cena netto winna się pojawić cena pobrana z bazy danych producenta drzwi. W tym przypadku jeśli dokonamy jakiejkolwiek zmiany w produkcie cena zostanie natychmiast usunięta i po zakończeniu modyfikacji należy znowu kliknąć przycisk „POBIERZ CENĘ”. Czasami może się zdarzyć (zwłaszcza jeśli zmieniamy cechy od końca) że na liście nie brak jest cechy którą chcemy wybrać, wówczas należy zaznaczyć w prawym górnym rogu programu opcję „WYŁĄCZ FILTRY” dzięki czemu na listach rozwijalnych wyświetlone zostaną wszystkie dostępne opcje dla danego modelu (normalnie po wybraniu każdej cechy program usuwa z list cechy które nie pasują do właśnie wybranej cechy, zaznaczenie opcji WYŁĄCZ FILTRY spowoduje że program nie będzie tego robił)

Pole „Zwiń wiersze” – zaznaczenie powoduje zmniejszenie wysokości wszystkich poza aktywnym wierszem do 1 lniii tekstu (opcja przydatna przy dużej ilości pozycji na zamówieniu, lub w przypadku produktu z dużą ilością opcji dodatkowych)

Pole „Pokaż zdjęcie” – zaznaczenie powoduje wyświetlenie produktu (o ile takowe jest dostępne) po kliknięciu przycisku Pobierz cenę

OPCJE DODATKOWE:
Czcionka w kolorze czerwonym oznacza że dana cecha koliduje z wcześniej wybraną i że jeśli chcemy ją wybrać musimy również zmodyfikować jaką inną cechę, w przeciwnym razie indeks produktu będzie nieprawidłowy (co skutkuje m.in tym że nie pobierzemy ceny takiego produktu z bazy producenta (w kolumnie cena pojawi się wartość 0 lub wyświetlony zostanie komunikat o błędnej konfiguracji produktu).

Na jednym zamówieniu możemy konfigurować produkty różnych producentów, jak również wpisywać część produktów w 1-trybie lub 2-trybie odpowiednio zaznaczając i odznaczając pole WYŁĄCZ CECHY.

Po dodaniu w tabeli wszystkich produktów jakie chcemy zamówić możemy wydrukować OFERTĘ dla naszego klienta bądź też ZAMÓWIENIE. W tym celu należy kliknąć menu ZAMÓWIENIE w lewym górnym rogu programu i wybrać opcję DRUKUJ. Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawia się okno podglądu wydruku po czym należy kliknąć na ikonę drukarki w celu wydruku na drukarce lub zapisaniu do pliku PDF poprzez wybranie z listy drukarek Microsoft Print to PDF.

Każde zamówienie lub też ofertę zalecamy zapisać poprzez kliknięcie w menu ZAMÓWIENIA i następnie ZAPISZ. Program domyślnie tworzy nazwę pliku w której umieszcza bieżącą datę, godzinę, nr zamówienia oraz nazwisko klienta, do nas należy jedynie wybranie folderu w którym ma zostać zapisane zamówienie. Nazwę oczywiście przed zapisaniem możemy modyfikować według własnego uznania. Zapisane zamówienie możemy otworzyć w celu modyfikacji, podglądu czy też wydruku.

Poniżej okna które pojawiają się po wybraniu np. menu Zamówienie/Drukuj/Oferta . W poniższym oknie należy kliknąć przycisk drukarki i wydrukować Ofertę lub Zamówienie bądź też zapisać jako PDF poprzez wybranie drukarki Microsoft Print to PDF. (Uwaga: Nie należy zapisywać do PDF poprzez kliknięcie ikony zapisz i wybranie formatu PDF ponieważ ta funkcja nie obsługuje polskich znaków i w tak utworzonym pliku PDF wszystkie polskie litery będą zastąpione znakiem „?”)

Aby na ofercie pojawiało się Państwa logo należy w folderze w którym znajduje się program umieścić plik o nazwie logo.png

W podsumowaniu oferty jeśli nie udzielimy Rabatu to pozycja rabat się nie pojawia.

Aby w pełni korzystać z możliwości programu zalecamy wpisanie danych w menu USTAWIENIA, USTAWIENIA FIRMY. Można tutaj wpisać dane firmy, listę handlowców którzy korzystają z programu jak również montażystów. Aby mieć wgląd w zamówienia złożone w firmie WEPA jak również FAKTURY czy rozrachunki należy uzupełnić pole NIP (same cyfry) oraz Tel. komórkowy (wpisujemy cyfry poprzedzone kodem kraju np: +48601600600). Jeśli Państwa numer telefonu komórkowego został wpisany do bazy danych w firmie WEPA to po kliknięciu przycisku Wyślij hasło SMS-em powinien w ciągu ok 10 sekund do Państwa dotrzeć SMS z hasłem które należy wpisać w polu Hasło a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie to w tym momencie możecie Państwo korzystać z modułu INFOSERWIS który jest uruchamiany po kliknięciu w menu INFOSERWIS.

W module INFOSERWIS można:
– wyszukiwać bazę produktów

– tworzyć SZYBKIE ZAMÓWIENI poprzez kliknięcie przycisku SZYBKIE ZAMÓWIENIE a następnie dodanie wybranych produktów oraz WYSŁANIE. Po wysłaniu zamówienia od razu pojawia się ono w naszym programie magazynowym (jest ono również widoczne w module INFOSERWIS) i jeśli nie wymaga modyfikacji to natychmiast zostaje przekazane do realizacji. Ta funkcja jest najbardziej przydatna w odniesieniu do zamówień na towary magazynowe, jednakże można w ten sposób również zamawiać towary które nie znajdują się w naszej bazie, wówczas należy wybrać z bazy produkty najbardziej zbliżone do tych które chcemy zamówić i przy każdym produkcie na zamówieniu w kolumnie OPIS należy wpisać co należy zmienić w produkcie.

– dodawać wyszukany w bazie towar do zamówienia. Jest to bardzo przydatna funkcja pozwalająca przyspieszyć i ułatwić skonfigurowanie produktu ponieważ po dodaniu produktów (PORTA, DRE, CENTURION) do zamówienia, jeżeli te produkty posiadają Indeks Producenta możemy kliknąć przycisk ROZKODUJ ID po czym dla podświetlonego wiersza zostaje rozkodowany Indeks Producenta i odpowiednie cechy zostają wpisane do tabeli.

– dodawać oferty odsprzedaży. Po dodaniu oferty odsprzedaży (np. drzwi które zostały zamówione przez pomyłkę lub drzwi z ekspozycji) w naszej bazie wszyscy nasi klienci będą mieli wgląd w Państwa ofertę dzięki czemu łatwiej się będzie pozbyć zbędnych zapasów magazynowych.

Możliwość pobrania FV w formacie importu .epp Subiekt GT lub Subiekt Nexo, dzięki czemu wprowadzenie faktury zajmuje kilka sekund – przycisk- Pobierz FV (dodano 2019-02-18)
Poniżej widok krok po kroku co należy wybrać w programie Subiekt GT (podobnie należy postępować w przypadku Subiekt Nexo), po utworzeniu dokumentu należy wybrać termin oraz płatności oraz datę zakończenia dostawy.

Uwaga!!!
Program po zapisaniu ustawień tworzy plik:  ini.xml
W tym pliku przechowywane są dane firmy oraz hasło do infoserwisu. Jeśli Pańśtwo zamierzacie przenieść program do innego folderu to aby zapobiec konieczności ponownego wprowadzania tych danych należy skopiować również ten plik.

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy ko kontakt e-mail: zbigniew.kawa@wepa.pl lub telefoniczny 691679437

Copyright 2020 © Wepa Rzeszów. Realizacja PROMOznawcy.pl