Pomiar dokonywany jest przez Kierownika Grup Montażowych z 20 letnim doświadczeniem w montażu drzwi. Podczas dokonywania pomiaru mierniczy sprawdza wymiary otworów pod drzwi oraz pomieszczeń pod kątem zgodności z zaleceniami producenta drzwi.

Między innymi sprawdzany jest:

  • pion ścian
  • szerokość i wysokość otworów
  • grubość ściany
  • rozmieszczenie łącznika światła
  • miejsce łączenia podłóg pomiędzy pomieszczeniami
  • ryzyko narażenia stolarki na działanie niekorzystnych czynników (np. wody)

Po dokonaniu pomiaru mierniczy przesyła zdalnie specyfikację montażu na podstawie której podczas wizyty klienta w naszym salonie zlokalizowanym przy ul. Magazynowej 1a w Rzeszowie sporządzane jest zamówienie.

W specyfikacji montażu wyszczególniony jest zakres prac montażowych jak również jeśli jest takowa potrzeba i zamawiający wyrazi na to zgodę, zakres prac po stronie zamawiającego które są niezbędne do wykonania w celu przystosowania budynku do montażu.

Na terenie Rzeszowa pomiar jest wykonywany bezpłatnie. W przypadku gdy miejsce montażu zlokalizowane jest poza Rzeszowem wizyta mierniczego może się wiązać z uiszczeniem opłaty za dojazd w zależności od odległości.

Copyright 2020 © Wepa Rzeszów. Realizacja PROMOznawcy.pl